ANNA ŠABATOVÁ


do Senátu ve volbách 2. a 3. října 2020

Kdo jsem: nestranička, bývalá veřejná ochránkyně práv
Kde kandiduji: obvod č. 60 Brno-město

intro

Pokračuji v práci - kandiduji do Senátu

Vážení a milí, vážené a milé, celý svůj život jsem zasvětila hledání spravedlnosti.
Forma mých aktivit se měnila v závislosti na společenských a politických poměrech. Za diktatury před rokem ‘89 jsem společně s dalšími, prostřednictvím Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77, upozorňovala na porušování lidských práv. Po revoluci jsem se lidským právům a ochraně občanů před nespravedlivým zacházením ze strany institucí věnovala dvanáct let v Úřadu veřejného ochránce práv – šest let jako zástupkyně ombudsmana Otakara Motejla, šest let jako ombudsmanka.

Kandiduji, protože se nacházíme ve zlomovém období. Přicházejí zásadní společenské změny. Ty přinášejí výzvy, které nelze přehlížet. Chci proto nabídnout svoje celoživotní profesní i osobní zkušenosti a přispět k tomu, aby tyto změny neohrožovaly lidské svobody a důstojnost, aby byly citlivé k lidem i k přírodě. Cítím to jako svou povinnost a zodpovědnost.

Senát je právě tím místem, kde mohu všechny svoje zkušenosti zúročit.
Věřím, že s vaší pomocí budu moct i nadále hájit vaše práva a důstojnost. Vytrvale a spravedlivě.

fb  
Zadavatel: Zelení, SEN21, Idealisté / Zpracovatel: Zelení